நினிவே அகழ்வாராய்ச்சி 

நினிவே அகழ்வாராய்ச்சி 

நினிவே அகழ்வாராய்ச்சி  நினிவே தெரியும் தானே! நினிவே நகரத்தை நான் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கும் அளவுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டீர்கள் காரணம் யோனா நினிவே யை ரொம்பவும் பாப்புலர்…
ஓசன்னா HOSANNA அர்த்தம் என்ன?

ஓசன்னா HOSANNA அர்த்தம் என்ன?

ஓசன்னா HOSANNA "ஓசன்னா" என்னும் கிரேக்க பெயருக்கு "(எங்களை) இரட்சியும்" "save (us)" என்று பொருள். hoosanna 5614 இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமிற்கு பவனியாக வந்தபோது திரளான…
எரிகோ அகழ்வாராய்ச்சி 

எரிகோ அகழ்வாராய்ச்சி 

எரிகோ அகழ்வாராய்ச்சி  எரிகோவைப் பற்றி நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தன் பிரசங்கத்தில் எரிகோவைப் பற்றி பிரசங்கித்திராத பிரசங்கியாரையும், பாடலில் எரிகோவை…
1 2 3 171
open book on white surface

மலை பிரசங்கம்

மத்தேயு 5,6,7 அதிகாரங்களின் விளக்கங்களை தெளிவாக இங்கே படிக்கலாம்.

சங்கீதம் விளக்கம்

Get the newsletter!

Thanks for subscribed!

Processing...

Phone

+918610152478

Address

WMM Immanuel Christian Church, Veppamkuppam Village, Vellore District, Tamilnadu, India. Pin: 632107.