துர் உபதேசம்

ஆவியில் மயங்கி விழுதல்

    ஆவியில் மயங்கி விழுதல்   ஆவியில் மயங்கி விழுதல்: சில ஆண்டுகளுக்குமுன் ஆஸ்திரேலியாவில் நான் சந்தித்த கிட்டத்தட்ட…

இயேசுவின் நாமம் மட்டுமே

    இயேசுவின் நாமம் மட்டுமே   இயேசுவின் நாமம் மட்டுமே - உலகிலுள்ள பெரும்பான்மை கிறிஸ்தவர்கள் பிதா, கிறிஸ்து,…

மணவாட்டி சபை நாங்களே

இதன் pdf download file கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மணவாட்டி சபை நாங்களே என்ற கொள்கை நாங்கள் மட்டுமே உண்மையான பெந்தெகொஸ்தே…

ஏழாம் நாள் ஓய்வுக்காரர்

இதன் pdf file கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது  ஏழாம் நாள் ஓய்வுக்காரர் உபதேசங்களில் வித்தியாசமானவர்கள் யாவரும் நமக்கு விரோதிகள் அல்லர். நாம்…

துர் உபதேசம் : 3. அறிக்கையிட்டால் எல்லாம் கிடைக்கும்

 3. அறிக்கையிட்டால் எல்லாம் கிடைக்கும்நேர்நிலை அறிக்கை (Positive Confession) கடந்த பல ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளிநாடு களில் மிகவும் வேகமாய்ப் பரவி…

துர் உபதேசம் : 2. யெகோவா சாட்சிகள் (Jehovah Witnesses)

 2. யெகோவா சாட்சிகள் (Jehovah Witnesses)உலகமெங்கும் பரவி வரும் இந்த கொள்கை யைப் பற்றி நாம் அறிந்துகொள்வது நல்லது. இந்த…

தவறான உபதேசங்கள் உருவாகும் விதம்

  1. தவறான உபதேசங்கள் உருவாகும் விதம் P.S.Rajamani வாழ்நாள் முழுவதும் சபைகளுக்குச் சென்றாலும் எது சரியான உபதேசம் என்று…

Free Android App

Contact