வேதாகம நாடுகள்

வேதாகம நாடுகள் : XI . சைப்ரஸ்

வேதாகம நாடுகள் : XI . சைப்ரஸ்

வேதாகம நாடுகள் : XI . சைப்ரஸ் சைப்ரஸ் குடியரசு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அந்தியோகியா சபையிலிருந்து தனது முதலாம் மிஷனரி…
வேதாகம நாடுகள் : X . இத்தாலி

வேதாகம நாடுகள் : X . இத்தாலி

வேதாகம நாடுகள் : X . இத்தாலி இத்தாலி தேசம் வேதாகம நிகழ்ச்சிகளுடன் மிக நெருக்கமான நாடு என கூறலாம்.…
வேதாகம நாடுகள் :  IX . கிரேக்க நாடு

வேதாகம நாடுகள் :  IX . கிரேக்க நாடு

வேதாகம நாடுகள் :  IX . கிரேக்க நாடு ஒரு காலத்தில் கிரேக்க நாடு உலகப் புகழ்பெற்ற நாடாக விளங்கிற்று.…
வேதாகம நாடுகள் VIII . துருக்கி 

வேதாகம நாடுகள் VIII . துருக்கி 

வேதாகம நாடுகள் VIII . துருக்கி  ஐரோப்பாவிற்கு மிக அருகாமையிலுள்ள ஆசிய நாடு துருக்கி. மூன்று பக்கங்களிலும் கடல் சூழ்ந்த நாடு.…
வேதாகம நாடுகள் VII . ஈரான்

வேதாகம நாடுகள் VII . ஈரான்

வேதாகம நாடுகள் VII . ஈரான் கி.பி.1935க்கு முன்வரை இது பெர்சியா என்று அழைக்கப்பட்டது. உலக வல்லரசுகளில் பழமையான ஒன்று. ஈரானைப்…
வேதாகம நாடுகள் VI . ஈராக்

வேதாகம நாடுகள் VI . ஈராக்

வேதாகம நாடுகள் VI . ஈராக் முதலாம் உலக மகாயுத்தத்திற்குப்பின் அதுவரை துருக்கியிடமிருந்த ஈராக், பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்குள் வந்தது. கி.பி.1932ல் சுதந்திரமடைந்தது.…
வேதாகம நாடுகள் V . லெபனோன்

வேதாகம நாடுகள் V . லெபனோன்

வேதாகம நாடுகள் V . லெபனோன் லெபனோன் வேதத்தில் லீபனோன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கி.பி.1981க்கு பின்புதான் தற்போதுள்ள நாடு லெபனோன் என்று…
வேதாகம நாடுகள் IV . சிரியா

வேதாகம நாடுகள் IV . சிரியா

வேதாகம நாடுகள் IV . சிரியா இஸ்ரவேல் நாட்டிற்கு வடகிழக்கில் இருப்பது சிரியா. சிரியாவிற்கு வடக்கே துருக்கியும், மேற்கே லெபனோனும்,…
வேதாகம நாடுகள் III . எகிப்து

வேதாகம நாடுகள் III . எகிப்து

வேதாகம நாடுகள் III . எகிப்து இஸ்ரவேல் நாட்டின் தென் மேற்கின் எல்லை யாய் அமைந்திருப்பது எகிப்து. டெல்அவிவிலிருந்து ஒரு மணி…
வேதாகம நாடுகள் : II . ஜோர்டான்

வேதாகம நாடுகள் : II . ஜோர்டான்

வேதாகம நாடுகள் : II . ஜோர்டான் இஸ்ரவேல் நாட்டின் கிழக்கு எல்லையாக அமைந்திருப்பது யோர்தான் நதி, சவக்கடல். அதன்…
1 2

Free Android App

Offring Donation

உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கை மற்றும் நன்கொடை கொடுத்து தாங்குங்கள்..........

Contact