வெளிபடுத்தின விசேஷம் அறிமுகம் pdf

உள்ளடக்கம்

1. விளக்கங்கள்

2. வியாக்கியானங்கள்

3. வடிவமைப்புகள்

4. காலமும் இடமும்

5. புத்தக சுருக்கம்

6. புள்ளி விவரங்கள்

7. புத்தகத்தின் முக்கியத்துவங்கள்Please wait…….

[su_button id=”download”  url=”https://www.mediafire.com/download/h8pym3pctooh4t3″ target=”blank” style=”3d” size=”14″ wide=”yes” center=”yes” radius=”round”]Download pdf file [/su_button]

Leave a Reply