வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதிகாரம் 2 விளக்கம் pdf

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதிகாரம் 2 விளக்கம் pdf

உள்ளடக்கம்

1. எபேசு சபை

2. ஜீவவிருட்சத்தின் கனி

3. சிமிர்னா

4. ஜீவகிரீடம்

5. இரண்டாம் மரணம்

6. பெர்கமு

7. பிலேயாமின் மூன்று பாவங்கள்

8. மறைவான மன்னா , வெண்மையான குறிக்கல், புதிய நாமம்

9. தியத்தீரா

10. சாத்தானுடைய ஆழங்கள்

11. சாதிகள் மேல் அதிகாரம் விடிவெள்ளி நட்சத்திரம்please wait…….

[su_button id=”download”  url=”https://www.mediafire.com/download/jxq18onjkunic04″ target=”blank” style=”3d” size=”14″ wide=”yes” center=”yes” radius=”round”]Download pdf file [/su_button]

Leave a Reply