சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 07

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 07 7. உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் கடைசியாக 7வது வார்த்தையாக இயேசு கிறிஸ்து "பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாகக் கூப்பிட்டுச் சொல்லி ஜீவனை விட்டார்" -…

Continue Readingசிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 07
Read more about the article சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 06
சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 06

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 06

  சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 06 6. முடிந்தது சிலுவை வார்த்தைகளில் 6வது வார்த்தையான 'முடிந்தது’ என்ற வார்த்தை யோவான் 19:30இல் மட்டுமே காண முடிகிறது. மற்ற மூன்று சுவிசேஷங்களிலும் மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா ஆகிய மூவரும் இதைக் குறிப்பிடவில்லை…

Continue Readingசிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 06

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 05

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 05 5. தாகமாயிருக்கிறேன் 'தாகமாயிருக்கிறேன்' (யோவான் 19;28) என இயேசு கிறிஸ்து மூன்றாம் மணி நேரம் நெருங்குகின்ற நேரத்தில் இன்னும் சில நிமிடங்களில் தன் ஆவியை ஒப்புக் கொடுக்கும் முன் 'தாகமாயிருக்கிறேன்' என்றார் என்று காண்கிறோம்.…

Continue Readingசிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 05

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 04

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 04 4. என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? சில ஆண்டுகளுக்கு முன் எங்கள் ஆலயத்தில் சாட்சி கூறிய ஒரு பெண் ஒரு கடைக்காரர் தன்னிடம் நான் இயேசுவை கடவுளாக ஏற்றுக் கொள்ள…

Continue Readingசிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 04

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 03

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 03 3. அதோ உன் மகன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் சொல்லிய மூன்றாவது வார்த்தையாக இது வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. “அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய தாயையையும் அருகே நின்ற தனக்கு அன்பாயிருந்த சீஷனையும் கண்டு, தம்முடைய தாயை…

Continue Readingசிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 03

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 02

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 02 2. இன்று என்னுடனே கூடப் பரதீசியிலிருப்பாய்! இரண்டாவது வார்த்தையாக இயேசு கிறிஸ்து, 'இன்று என்னுடனே கூட பரதீசியிலிருப்பாய்' என்று தனக்கு வலது பக்கத்திலிருந்த கள்ளனைப் பார்த்து கூறுகிறார். இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படும் போது…

Continue Readingசிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 02