தேவன் மனம் மாறுகிறவரா? எண்ணாகமம் 22:20,22 விளக்கம் என்ன?

  தேவன் மனம் மாறுகிறவரா? எண்ணாகமம் 22:20,22 விளக்கம் என்ன? எண்ணாகமம் 22:20 இரவிலே தேவன் பிலேயாமிடத்தில் வந்து: அந்த மனிதர் உன்னைக் கூப்பிட வந்திருந்தால்(, நீ எழுந்து அவர்களோடே கூடப்போ), ஆனாலும், நான் உனக்குச் சொல்லும் வார்த்தையின்படிமாத்திரம் நீ செய்யவேண்டும்…

Continue Readingதேவன் மனம் மாறுகிறவரா? எண்ணாகமம் 22:20,22 விளக்கம் என்ன?

சிலுவையில் இயேசுவின் 7 வார்த்தைகள் 

சிலுவையில் இயேசுவின் 7 வார்த்தைகள்  ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இயேசுகிறிஸ்து கொல்கொதா கொல்கொதா மலையில் இரண்டு கள்ளர்கள் நடுவில் சிலுவையில் அறையப்பட்டவராக இருக்கிறார். இயேசுவை பரியாசம்பண்ணி அவரை சவுக்கினால் அடித்து துன்புறுத்தி சிலுவையில் அறைந்த யூத மக்கள் அங்கு கூடி இருந்தார்கள். சில நாட்களுக்கு முன்பாக…

Continue Readingசிலுவையில் இயேசுவின் 7 வார்த்தைகள் 

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 07

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 07 7. உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் கடைசியாக 7வது வார்த்தையாக இயேசு கிறிஸ்து "பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாகக் கூப்பிட்டுச் சொல்லி ஜீவனை விட்டார்" -…

Continue Readingசிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 07
Read more about the article சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 06
சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 06

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 06

  சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 06 6. முடிந்தது சிலுவை வார்த்தைகளில் 6வது வார்த்தையான 'முடிந்தது’ என்ற வார்த்தை யோவான் 19:30இல் மட்டுமே காண முடிகிறது. மற்ற மூன்று சுவிசேஷங்களிலும் மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா ஆகிய மூவரும் இதைக் குறிப்பிடவில்லை…

Continue Readingசிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 06

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 05

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 05 5. தாகமாயிருக்கிறேன் 'தாகமாயிருக்கிறேன்' (யோவான் 19;28) என இயேசு கிறிஸ்து மூன்றாம் மணி நேரம் நெருங்குகின்ற நேரத்தில் இன்னும் சில நிமிடங்களில் தன் ஆவியை ஒப்புக் கொடுக்கும் முன் 'தாகமாயிருக்கிறேன்' என்றார் என்று காண்கிறோம்.…

Continue Readingசிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 05

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 04

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 04 4. என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? சில ஆண்டுகளுக்கு முன் எங்கள் ஆலயத்தில் சாட்சி கூறிய ஒரு பெண் ஒரு கடைக்காரர் தன்னிடம் நான் இயேசுவை கடவுளாக ஏற்றுக் கொள்ள…

Continue Readingசிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 04