சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 03

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 03 3. அதோ உன் மகன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் சொல்லிய மூன்றாவது வார்த்தையாக இது வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. “அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய தாயையையும் அருகே நின்ற தனக்கு அன்பாயிருந்த சீஷனையும் கண்டு, தம்முடைய தாயை…

Continue Readingசிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 03

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 02

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 02 2. இன்று என்னுடனே கூடப் பரதீசியிலிருப்பாய்! இரண்டாவது வார்த்தையாக இயேசு கிறிஸ்து, 'இன்று என்னுடனே கூட பரதீசியிலிருப்பாய்' என்று தனக்கு வலது பக்கத்திலிருந்த கள்ளனைப் பார்த்து கூறுகிறார். இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படும் போது…

Continue Readingசிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் 02

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் – 01 

சிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் - 01  1. பிதாவே இவர்களை மன்னியும் “அப்பொழுது இயேசு, பிதாவே இவர்களை மன்னியும். தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள்" என்றார். - லூக்கா 23:34. நம்மிடமுள்ள தமிழ் புதிய ஏற்பாடு கிரேக்க மொழியிலிருந்து நேரிடையாக…

Continue Readingசிலுவையில் சிந்திய 7 முத்துக்கள் – 01 

சிலுவையும் மனிதர்களும்

சிலுவையும் மனிதர்களும்:   இயேசுவின் பாடுகளும், சிலுவையும் நெருங்கி வர வர அவரைச் சூழ்ந்துக் கொண்டவர்கள் ஏறாளம். அவர்களில் சாதாரணமானவர்களிலி -ருந்து, அசாதாரனமானவர்கள் வரை அவருடைய பாடுகளைச் சுற்றி ஏறத்தாழ 125க்கும் அதிகமானோர் காணப்பட்டணர். அப்படிப்பட்டவர்கள் யார் என்பதை, ஆண்கள், பெண்கள்,…

Continue Readingசிலுவையும் மனிதர்களும்

கர்த்தருடைய இராப்போஜனம்

கர்த்தருடைய இராப்போஜனம்  கர்த்தருடைய இராப்போஜனத்தில் விசுவாசிகள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் பங்குபெறுவதால் அடையும் ஏழுவிதமான நன்மைகள். 1.யோவா 6:54,53 இராப்போஜனத்தைப் புசித்து, பானபண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டாகிறது. 2. யோவா 6:54 இராப்போஜனத்தைப் புசித்து, பானம்பண்ணுகிறவன் கடைசி நாளில் எழுப்பப்படுவான். 3. யோவா…

Continue Readingகர்த்தருடைய இராப்போஜனம்

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் 2

  இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் 2  1. தேவ இரத்தம். அப். 20:28 2. மாசற்ற இரத்தம், 1பேது 1:19 3. விலையேறப்பெற்ற இரத்தம். 1பேது 1:19 4. குற்றமில்லாத இரத்தம். மத் 27:4 5. புது உடன்படிக்கையின் இரத்தம். [மத்…

Continue Readingஇயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் 2