வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 4.தொழில்கள் 

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 4.தொழில்கள்  மேய்ப்பர் இஸ்ரவேல் மக்கள் மேய்ப்பர்கள். அவர்கள் கானான் தேசத்தில் குடியேறின பின்பு, சிலர் விவசாயிகள் ஆனார்கள். ஆனாலும் தொடர்ந்து, மேய்ப்பர்களாகவும் இருந்தார்கள். யெகோவாவே-அவர் களின் மேய்ப்பராய் இருந்தார். மேய்ப்பனைப் போல, யெகோவா தம்முடைய மந்தையை…

Continue Readingவேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 4.தொழில்கள் 

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 3.அணிகலன்களும் ஆபரணங்களும்

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 3.அணிகலன்களும் ஆபரணங்களும் அ. உடைகள் மக்கள் உடையணிதலில் அதிக வேறுபாடு காணப்படவில்லை. துணி, கம்பளியாலோ, செயற்கை நூலாலோ உண்டாக்கப்படும். தற் காலத்திலே, பஞ்சினாலே செய்யப்படுகிறது. இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்ட உடையில் ஒன்று உள்ளாடை. அது குட்டையாகவும்,…

Continue Readingவேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 3.அணிகலன்களும் ஆபரணங்களும்

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 2.உணவு

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 2.உணவு அ.அப்பம் வேதாகமத்தில் 'அப்பம்' என்று வாசிக்கும்போது, இக்காலத்தில் உள்ள ரொட்டியைப் (Bread) போன்று இருக்கும் என்று நாம் நினைக்கக் கூடாது. வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட அப்பம், நாம் சாப்பிடும் சப்பாத்தி அல்லது ரொட்டியைப் போன்றது. தட்டையான…

Continue Readingவேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 2.உணவு

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 1.குடியிருப்புகள்

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 1.குடியிருப்புகள் அ. கூடாரங்கள் ஆதாளின் மகன் யாபால், கூடாரங்களில் குடியிருந்தவர்களின் ஆதித் தகப்பன் (ஆதி. 4:20). நோவா, திராட்சை ரசம் குடித்து வெறித்து, தன் கூடாரத்திலே ஆடை விலகிப் படுத்திருந்தான் (ஆதி.9:21) ஆபிரகாம் வெயில் நேரத்தில்,…

Continue Readingவேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 1.குடியிருப்புகள்

கவனமாய் இருங்கள்

கவனமாய் இருங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பயந்து, இந்த நியாயப் பிரமாண வார்த்தைகளின்படியெல்லாம் செய்யக் கவனமாயிருக்கும்படிக்கும்... (உபா 31:12) கருப்பொருள் : கவனமாயிருக்க வேண்டியவைகள் தலைப்பு : கவனமாயிருங்கள் ஆதார வசனம் : உபா 31:12 துணை வசனம் : 1பேது…

Continue Readingகவனமாய் இருங்கள்

எச்சரிக்கையாய் இருங்கள்

எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரில் அன்பு கூரும்படி, உங்கள் ஆத்துமாக்களைக் குறித்து மிகவும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் (யோசு 23:11) கருப்பொருள் : எதைக் குறித்து எச்சரிக்கை தேவை? தலைப்பு : எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஆதார வசனம் : யோசு 23:11 துணை வசனம்…

Continue Readingஎச்சரிக்கையாய் இருங்கள்