இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை முக்கிய வசனங்கள் எசேக்கியேல் அதிகாரங்கள் 37-47 இஸ்ரேலின் சீரமைப்பு, படையெடுப்பு மற்றும் புதிய தேவாலயம். தானியேல் அதிகாரங்கள் 7-12 எதிர்காலம் பற்றிய தானியேலின் தரிசனங்கள்.' மத்தேயு அதிகாரம் 24 கடைசி காலத்தின் அடையாளங்கள். மாற்கு அதிகாரம்…

Continue Readingஇயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை