சீதோன் – அகழ்வாராய்ச்சி 

சீதோன் - அகழ்வாராய்ச்சி  தலைப்பை சற்று கவனமாகப் படிக்கவும். நாம் இங்கு ஆராயப்போவது சீதோன் பற்றி. சீயோன் அல்ல! சீயோன், பரிபூரணமடைந்துவிட்டதாகச் சொல்லிக் கொள்ளும் சில சபைப்பிரிவினர், விசுவாசிகளுக்கும், ஊழியர்களுக்கும் என்று மொத்தமாகப் பட்டா போட்டுக் கொண்ட இடம். நம்மை தோண்டிப்…

Continue Readingசீதோன் – அகழ்வாராய்ச்சி