சமாரியா அகழ்வாராய்ச்சி 

சமாரியா அகழ்வாராய்ச்சி  சமாரியா! வேதத்தில் அடிக்கடி வாசித்து நமக்கு நன்கு பரிச்சயமான நகரம் தான். ஆயினும் இப்போது கொஞ்சம் அகழ்வாராய்ச்சிக் கண் கொண்டு இந்த ஊரைப் பார்க்கப் போகிறோம். சமாரியாவைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளப் போகும் நாம், யாராவது மேப்பைக் கையில்…

Continue Readingசமாரியா அகழ்வாராய்ச்சி