நினிவே அகழ்வாராய்ச்சி 

நினிவே அகழ்வாராய்ச்சி  நினிவே தெரியும் தானே! நினிவே நகரத்தை நான் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கும் அளவுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டீர்கள் காரணம் யோனா நினிவே யை ரொம்பவும் பாப்புலர் ஆக்கிவிட்டார். இல்லையா? இவ்வளவு பரிச்சயமான இந்த நகரத்திற்கு வெகு காலமாக வழங்கப்பட்டு வந்த…

Continue Readingநினிவே அகழ்வாராய்ச்சி 

எரிகோ அகழ்வாராய்ச்சி 

எரிகோ அகழ்வாராய்ச்சி  எரிகோவைப் பற்றி நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தன் பிரசங்கத்தில் எரிகோவைப் பற்றி பிரசங்கித்திராத பிரசங்கியாரையும், பாடலில் எரிகோவை எழுதியிராத கிறிஸ்தவ கவிஞரையும் நிச்சயம் நீங்கள் பார்த்திருக்க முடியாது. தன் வாழ்வின் தடைகளை…

Continue Readingஎரிகோ அகழ்வாராய்ச்சி 

சமாரியா அகழ்வாராய்ச்சி 

சமாரியா அகழ்வாராய்ச்சி  சமாரியா! வேதத்தில் அடிக்கடி வாசித்து நமக்கு நன்கு பரிச்சயமான நகரம் தான். ஆயினும் இப்போது கொஞ்சம் அகழ்வாராய்ச்சிக் கண் கொண்டு இந்த ஊரைப் பார்க்கப் போகிறோம். சமாரியாவைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளப் போகும் நாம், யாராவது மேப்பைக் கையில்…

Continue Readingசமாரியா அகழ்வாராய்ச்சி 

மம்ரே அகழ்வாராய்ச்சி

மம்ரே இங்கே மம்ரேயைப் பற்றி சாட்சி சொல்லியே தீருவோம் என்று ஆழங்கள் ஒரே பிடிவாதம் சார்! மற்றபடி எரிகோவைப் போல பெயர் சொன்ன மாத்திரத்திலேயே “தெரியுமே!" என்று சொல்லி விடக்கூடிய அளவிற்கு அவ்வளவு பரிச்சயமான இடமல்ல மம்ரே. ஒரு வேளை வேதத்தை…

Continue Readingமம்ரே அகழ்வாராய்ச்சி

எபிரோன் அகழ்வாராய்ச்சி

எபிரோன் அகழ்வாராய்ச்சி  வேதத்தை கூர்ந்து வாசிக்கும் நீங்கள் எபிரோனை மறந்திருக்கவே முடியாது. வேதத்தில் ஆபிரகாம் காலம் தொட்டே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நகரம். இஸ்ரவேல் போனால் நீங்கள் பார்க்க வசதியாய் அதன் இருப்பிடம் பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன். தெற்கு பலஸ்தீனாவிலுள்ள முக்கிய நகரங்களுள்…

Continue Readingஎபிரோன் அகழ்வாராய்ச்சி

சீதோன் – அகழ்வாராய்ச்சி 

சீதோன் - அகழ்வாராய்ச்சி  தலைப்பை சற்று கவனமாகப் படிக்கவும். நாம் இங்கு ஆராயப்போவது சீதோன் பற்றி. சீயோன் அல்ல! சீயோன், பரிபூரணமடைந்துவிட்டதாகச் சொல்லிக் கொள்ளும் சில சபைப்பிரிவினர், விசுவாசிகளுக்கும், ஊழியர்களுக்கும் என்று மொத்தமாகப் பட்டா போட்டுக் கொண்ட இடம். நம்மை தோண்டிப்…

Continue Readingசீதோன் – அகழ்வாராய்ச்சி