குழந்தை பிரதிஷ்டை 

குழந்தை பிரதிஷ்டை Dedication of Children ஆயத்தம் பொதுவாக ஞாயிறு காலை ஆராதனையில் பிரசங்கத்திற்குமுன் குழந்தை பிரதிஷ்டையை நடத்தலாம். பிரதிஷ்டை செய்ய இருக்கும் குழந்தையை பெற்றோர் பிரசங்க பீடத்திற்கு முன்னால் கொண்டு வரும்படி போதகர் அழைக்க வேண்டும். வேத பகுதிகள்: ஆதி.48:9;…

Continue Readingகுழந்தை பிரதிஷ்டை 

வீடு பிரதிஷ்டை

வீடு பிரதிஷ்டை  ஆயத்தம்: வீடு பிரதிஷ்டை ஆராதனைக்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் வீட்டிற்குமுன் கூடி வரும்படி அறிவிப்புக் கொடுக்க வேண்டும். பாடல்: தோத்திரப்பாடல் ஒன்றைப் பாடலாம். ஜெபம்: போதகர் கேட்டுக்கொள்ளும் ஒருவர் ஜெபிப்பார். போதகர் கூறவேண்டியது: இந்த வீட்டைக் கட்ட அருமை சகோதரர்…

Continue Readingவீடு பிரதிஷ்டை

விசுவாசிகளின் ஞானஸ்நானம்

விசுவாசிகளின் ஞானஸ்நானம் Believers Water Baptism ஞானஸ்நானம் ஆராதனை - ஆயத்தம்: ஒரு தொட்டியிலோ, குளத்திலோ, ஆற்றிலோ எங்கே ஒருவர் முழுவதும் மூழ்குவதற்கு போதுமான தண்ணீர்இருக்கிறதோ அங்கே ஞானஸ்நானம் கொடுக்கலாம். ஞானஸ்நானம் எடுக்க இருக்கின்றவர் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு…

Continue Readingவிசுவாசிகளின் ஞானஸ்நானம்

திருவிருந்து ஆராதனை

திருவிருந்து ஆராதனை Holy Communion திருவிருந்து ஆராதனை - ஆயத்தம்: பிரசங்க பீடத்திற்குமுன் ஒரு மேஜையில் திருவிருந்துக்குத் தேவையான அப்பமும். திராட்சரசமும். அவைகளை பரிமாறுவதற்கான போதிய பாத்திரங்களும் சில வெள்ளை கைக்குட்டைகளும் சுத்தமான நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். எப்போதும் தேவைக்கு அதிகமான…

Continue Readingதிருவிருந்து ஆராதனை

திருமண நிச்சயம்

திருமண நிச்சயம்  Engagement ஆயத்தம்: பொதுவாக மணமகள் வீட்டில் (அல்லது திருமண ஹாலில்) திருமண நிச்சயம் நடைபெறுவது வழக் கம். மணமகன் வீட்டார் வந்தவுடன் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு ஆரம்பிக்கலாம். ஆரம்ப ஜெபம்: போதகரோ, அல்லது வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் ஒருவரோ ஜெபிக்கலாம்.…

Continue Readingதிருமண நிச்சயம்

திருமண ஆராதனை

திருமண ஆராதனை (நிகழ்ச்சி நிரல் -மாதிரி) ஆரம்ப ஜெபம் பாடல் (மணமகளை அழைத்துவரல் ஜெபம் பாடல் வேத பகுதி வாழ்த்துரை (அவசியமானால் மட்டும் செய்தி திருமணத்தை நடத்தி வைத்தல் பாடல்கள் - (மணமக்கள் பதிவேட்டில் கையெழுத்திடல்) இறுதி ஜெபமும் ஆசீர்வாதமும் திருமண…

Continue Readingதிருமண ஆராதனை