பெலிஸ்தர்கள் -1

வேதாகம ஜாதிகள் : பெலிஸ்தர்கள் -1 இராட்சத தோற்றம்! பெரிய பனைமரம் மாதிரி ஈட்டி, கால்களிலும் கை களிலும் இரும்பு, மற்றும் வெண்கலத்தினாலான கவசங் கள். கூடவே ஆயுதங்களைப் பிடித்துக் கொண்டு வர ஒரு உதவியாள்.இடிமுழக்கம் போல குரல், திம்... திம்..…

Continue Readingபெலிஸ்தர்கள் -1

அம்மோனியர்

இதன் pdf file கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது  வேதாகம ஜாதிகள் : அம்மோனியர்! பெயர் :- பெயரைப் பார்த்தால் ஏதோ உரத்தின் பெயர் மாதிரியோ அல்லது வேதியியல் சமாச்சாரம் மாதிரியோ தோன்றும். ஆனால் உண்மையில் அம்மோனியர் என்பது ஒரு இனத்தவரின் பெயர். இவர்கள்…

Continue Readingஅம்மோனியர்

அமலேக்கியர்கள்

வேதாகம ஜாதிகள் : அமலேக்கியர்கள் அறிமுகம்:- வேதாகமக் காலத்தின் துவக்க நாட்களிலேயே மிகவும் பிரபலமாக விளங்கியது இந்த அமலேக்கிய ஜாதி. இது முற்படுத்தப்பட்ட ஜாதியா, அல்லது பிற்படுத்தப்பட்ட ஜாதியா, அமலேக்கியர்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் உண்டா இல்லையா என்றெல்லாம் நம்மால் சொல்ல முடியவில்லை. காரணம்,…

Continue Readingஅமலேக்கியர்கள்