வேதாகம நாடுகள் : XI . சைப்ரஸ்

வேதாகம நாடுகள் : XI . சைப்ரஸ் சைப்ரஸ் குடியரசு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அந்தியோகியா சபையிலிருந்து தனது முதலாம் மிஷனரி பயணத்தை ஆரம்பித்தபோது சந்தித்த முதல் நாடு சீப்புரு தீவு (அப்.13:4). சைப்ரஸ் தீவு பற்றிய சில குறிப்புகள் சிரியா நாட்டிற்கு…

Continue Readingவேதாகம நாடுகள் : XI . சைப்ரஸ்

வேதாகம நாடுகள் : X . இத்தாலி

வேதாகம நாடுகள் : X . இத்தாலி இத்தாலி தேசம் வேதாகம நிகழ்ச்சிகளுடன் மிக நெருக்கமான நாடு என கூறலாம். குறிப்பாக புதிய ஏற்பாட்டுக் காலத்தில் ரோமை தலைநகரமாகக் கொண்டு விளங்கிய இத்தாலி நாடு அரசியலோடும் பின்பு கிறிஸ்து மார்க்கத்தோடும் அதிக…

Continue Readingவேதாகம நாடுகள் : X . இத்தாலி

வேதாகம நாடுகள் :  IX . கிரேக்க நாடு

வேதாகம நாடுகள் :  IX . கிரேக்க நாடு ஒரு காலத்தில் கிரேக்க நாடு உலகப் புகழ்பெற்ற நாடாக விளங்கிற்று. கிரேக்கக் கலாச்சாரம் உலக சரித்திரத்தில் முக்கிய இடம் வகித்தது. புதிய ஏற்பாட்டுக் காலத்தில் கிரேக்க மொழி உலக மொழி யாக…

Continue Readingவேதாகம நாடுகள் :  IX . கிரேக்க நாடு

வேதாகம நாடுகள் VIII . துருக்கி 

வேதாகம நாடுகள் VIII . துருக்கி  ஐரோப்பாவிற்கு மிக அருகாமையிலுள்ள ஆசிய நாடு துருக்கி. மூன்று பக்கங்களிலும் கடல் சூழ்ந்த நாடு. மேற்கே அகாயா கடல், வடக்கே கருங்கடல், தெற்கே மத்தியதரைக்கடல், கிழக்கே மலைத் தொடர்ச்சி அதைத் தாண்டி ரஷ்யா, ஈரான், ஈராக்,…

Continue Readingவேதாகம நாடுகள் VIII . துருக்கி 

வேதாகம நாடுகள் VII . ஈரான்

வேதாகம நாடுகள் VII . ஈரான் கி.பி.1935க்கு முன்வரை இது பெர்சியா என்று அழைக்கப்பட்டது. உலக வல்லரசுகளில் பழமையான ஒன்று. ஈரானைப் பற்றிய சில புள்ளி விபரங்கள்: ஈரானின் எல்லைகளாக வடக்கே ரஷ்யாவும். கேஸ்பியன் கடலும், கிழக்கே ஆப்கானிஸ்தானும், பாகிஸ்தானும், தெற்கே பெர்சியா…

Continue Readingவேதாகம நாடுகள் VII . ஈரான்

வேதாகம நாடுகள் VI . ஈராக்

வேதாகம நாடுகள் VI . ஈராக் முதலாம் உலக மகாயுத்தத்திற்குப்பின் அதுவரை துருக்கியிடமிருந்த ஈராக், பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்குள் வந்தது. கி.பி.1932ல் சுதந்திரமடைந்தது. டைக்ரீஸ், ஐப்பிராத்து ஆகிய இரண்டு நதிகளுக்கும் இடைப் பட்ட பூமிதான் பண்டைய நாட்களில் மெசப்பத்தோ மியா என்று அழைக்கப்பட்டது. 'மெசப்பத்தோமியா'…

Continue Readingவேதாகம நாடுகள் VI . ஈராக்